Skip to content

VÄLKOMMEN till SÄRÖ MUSIKSÄLLSKAP

VÄLKOMMEN till SÄRÖ MUSIKSÄLLSKAP och till den, enligt många, intressantaste av alla musikformer, nämligen kammarmusiken! Det är musik som har privat karaktär och som talar till oss, inte sällan som i ett förtroligt samtal.

I kammarmusiken uppenbaras ofta tonsättarens verkliga själ och personlighet. Detta är naturligt, eftersom de flesta av de stora kompositörerna också var mycket goda musiker. 

Konserterna här i Särö upplevs av många som speciella. Här finns en otvungen och informell atmosfär. Artisterna uppnår en större frihet och  spontanitet i sitt musicerande, något som lätt går förlorat i större konsertsalar.

Vi är nu framme vid vår 40 konsertsäsong. Med ett intressant och omväxlande program hoppas vi kunna skänka Dig många fina musikupplevelser.

Våra konserter

Kontakta oss

Vill du hålla dig uppdaterad med information från oss?
Skicka ett e-postmeddelande så sätter vi upp dig på vår e-postlista.